De blijde intrede: een egotrip door Brabant

Boeren, burgers en buitenlui!

Onze nieuwe hertog is in aantocht! Op zijn grootse tournee door het hertogdom Brabant doet hij ook onze mooie stad aan. Wij zullen hem met veel toeters en bellen ontvangen binnen onze stadsmuren om zijn macht te erkennen en zijn ego te strelen. In ruil hiervoor zal de hertog de oorkonde met de privileges voor onze stad tekenen. Maar dan moeten wij hem wel tevreden stellen!

Zet daarom uw beste beentje voor, zet uw breedste lach op en bovenal: klap zo hard als u kunt!

Al tientallen jaren mogen we een onderdeel zijn van de mooiste dag van het jaar, maar dit jaar pakken we groots uit: de 40e(!!!) creatie van vriendenkring De Rijten draait volledig om 'meemaken, meebeleven'. In ons jubileumjaar heeft het publiek een belangrijk aandeel in het laten slagen van het schouwspel, dus let u goed op de instructies, dan kan het niet misgaan!

De Blijde Inkomst of Blijde Intrede was een middeleeuws gebruik,  voornamelijk ten uitvoer gebracht in het Hertogdom Brabant, waarbij een pas aangetreden vorst, landvoogd of andere hoogwaardigheidsbekleder een vreedzaam bezoek bracht aan de steden in zijn gebied en feestelijk onthaald werd door de lokale bevolking. Van de veertiende tot de zestiende eeuw gaven heersers steeds meer en meer aandacht aan het tonen van hun status aan het volk, met het toenemend gebruik van de optocht als middel van massacommunicatie bij uitstek. In ruil voor erkenning van zijn macht legde de vorst veelal de eed af op de lokale rechten en privileges. Vaak deed hij verschillende steden aan op een soort tournée.

Vriendenkring De Rijten toont dit jaar ‘De Blijde Intrede’ als waar reizend mediaspektakel, waarbij het publiek een grote invloed heeft op de presentatie op de weg.

De Blijde Intrede werd georganiseerd vanuit samenspraak tussen het hof en de stad en was daarmee ook een symbolische representatie van de macht en rechten van zowel de stad, als de heerser. Beide partijen waren afhankelijk van elkaar: de stad wilde zo goed mogelijk voor de dag komen (er was zelfs sprake van een bepaalde competitie tussen de steden), maar door de heerser werden ook kosten noch moeite gespaard. Van stad naar stad, met een groot gevolg  om overal toegejuicht en op handen gedragen te worden.

De rol van een keizer, hertog etc. is als die van de moderne influencer: overal waar hij komt, wil het publiek zijn, alles wat hij/zij doet wordt ‘geliket’. Het is “MEEMAKEN, MEEBELEVEN” en aan de populariteit hangen wij/zij een status op.